Thermomedikal

Ulusal ve uluslararası standartlarda tıbbi malzeme üretmek, ülkenin kaliteli ve yerli malı üretimine katkı sağlamak, uluslararası düzeyde ülkesini ve ismini saygın ve lider olarak benimsetmektedir.